אש”א הילה גרין אמנות ומילים

אש”אאשתו של אלן, אחותה של אורית – בְּאותם ראשֵׁי תֵיבות

כותבת שירה וּפרוזה, וּמציירת; מספֶּרֶת על מֵתַי שֶׁאיתי, עדיין

הורַי ואחותי היחידה וְהאיש שלי

וְכך כנראה עוד מדבֶּרֶת איתם, עדיין
בַּפייסבוק – “הדף הפרטי” וְ”דף האמן” – שלי, וּבְאש”א בּאתר אמנים

The Hebrew Aleph-Shin-Aleph abbreviate both Alan‘s wife and Orit‘s sister, my Dead who are still with me. Under the artist name ASHA I draw and paint and write poetry and prose through which I speak of them, and thus probably still speak to them

35May19-2-forASHAwithKAMEK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.